Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

logo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi:        QUÝ CỔ ĐÔNG

            Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h00 ngày 10 tháng 06 năm 2020
  2. Địa điểm: Tại Hội trường  Công ty cổ phần du lịch Hạ Long – Khách sạn Tiên Long – địa chỉ: Số 01 – Đường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long
  3. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm
  4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh chốt đến ngày 29 tháng 05 năm 2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở Công ty – 76 Vườn Đào – Bãi Cháy –  Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh theo đường bưu điện, trực tiếp tới Công ty trước 16h30 ngày  09 tháng 06 năm 2020
  6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  • Thư mời họp;

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;

– Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự )

  1. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website http://ccn2.vn/ của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
  2. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

– Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh

– Điện thoại: 0203.3846.302

– Người thường trực: Ông Nguyễn Long Vương – Thư ký Công ty.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời./.

scan0003-1

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi