Thư mời chào giá canh tranh Nội thất

CÔNG TY CP XÂY DỰNG
SỐ 2 QUẢNG NINH
*******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********
Số: 132/TM-CTHạ Long, ngày 06 tháng 11 năm 2020

THƯ MỜI

CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi:  Các Quý Công ty.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị thi công hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị nội thất Khách sạn– thuộc dự án: Trụ sở Văn phòng – Khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, tại địa chỉ số 76 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh cùng với các chỉ dẫn sau đây:

  1. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh

2. Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị nội thất Khách sạn

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ thời điểm đóng thầu

4. Dự án: Xây dựng Trụ sở Văn phòng – Khách sạn Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh 

5. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chào giá cạnh tranh

7. Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

8. Thời gian phát hành HSYC: Từ 09 giờ 30 phút ngày 09/11/2020 đến thời điểm đóng thầu 14 giờ 30 phút ngày 16/11/2020.

9. Địa điểm mua HSYC:

– Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh – Phòng KTKH- Đầu tư

– Địa chỉ: 76 Vườn Đào P.Bãi Cháy – TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

– Điện thoại liên hệ :02033846302

10. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

11. Bảo đảm dự đề xuất: 150.000.000 đồng

12. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặc cọc bằng séc.

Trân trọng thông báo!

                                                             
            
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là scan0021-1.jpg

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi