Chào mừng đến với Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
Từ khoá tìm kiếm
Tài liệu Đại hội cổ đông 2024

Tài liệu Đại hội cổ đông 2024

Ngày 30-05-2024 Lượt xem 332

Tài liệu Đại hội cổ đông 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh

 HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

 1. Quy chế làm việc (Xem chi tiết tại đây)

 2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2024 (Xem chi tiết tại đây)

 3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2024 (Xem chi tiết tại đây)

 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Xem chi tiết tại đây)

 3.  Báo cáo của Ban kiểm soát (Xem chi tiết tại đây)

  4. Báo cáo của Ban Giám đốc (Xem chi tiết tại đây)

HOTLINE

(+84) 0203 384 6302
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện