Chào mừng đến với Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh
Từ khoá tìm kiếm
Thông báo chốt dánh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo chốt dánh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 25-05-2024 Lượt xem 88

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

      Kính gửi: Quý cổ đông 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh xin thông báo tới Quý Cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông như sau:

         * Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 28/05/2024

         * Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

         * Thời gian dự kiến Đại hội: ngày 11  tháng 6  năm 2024

         * Địa điểm: 76 Phố Vườn Đào – Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

         * Thành phần dự Đại hội: Toàn thể các cổ đông của Công ty

 1. Nội dung đại hội:
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2024
  • Báo cáo của Ban điều hành về  kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  • Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  • Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

Trân trọng thông báo!

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Long Vương (Thư ký Công ty) theo số 0982328145 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty vào các ngày làm việc.

Trân trọng thông báo !

                                                                                              Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2024

                                                                                                                                     TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                                            Trần Khắc Nam

                                                                                                                                                       (Đã ký)

xem chi tiết tại đây 

 

HOTLINE

(+84) 0203 384 6302
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi điện