THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 2

QUẢNG NINH

*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

Số: 64/TM-CT

Hạ Long, ngày 06 tháng 07 năm 2020

THƯ MỜI

CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi:  Các Quý Công ty.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị thi công hạng mục: Thi công và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí, Hệ thống thông gió, Hệ thông cấp gió tươi – thuộc dự án: Trụ sở Văn phòng – Khách sạn Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh, tại địa chỉ số 76 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh cùng với các chỉ dẫn sau đây:

 1. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh
 2. Gói thầu: Thi công và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí, Hệ thống thông gió, Hệ thông cấp gió tươi
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu
 4. Dự án: Xây dựng Trụ sở Văn phòng – Khách sạn Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh
 5. 5. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng
 6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh
 7. Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 8. Thời gian phát hành HSYC: Từ 15 giờ 30 phút ngày 06/7/2020 đến thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 phút ngày 16/7/2020.
 9. Địa điểm mua HSYC:

– Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh – Phòng KTKH- Đầu tư

– Địa chỉ: 76 Vườn Đào P.Bãi Cháy – TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

– Điện thoại liên hệ :02033846302

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
 2. Bảo đảm dự đề xuất: 267.000.000 đồng
 3. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặc cọc bằng séc.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi  nhận:                                                             

– Như kính gửi;

– Lưu Phòng KTKT- ĐT:

scan0021-1

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi