Quá trình hình thành và phát triển của công ty

Giới thiệu chung

Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 5700480216 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Quảng Ninh cấp với tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH.

1. Tên gọi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 2 Quảng Ninh.
2. Tên giao dịch quốc tế: Quang ninh Joint Stock Contruction Company
3. Điện thoại: 0333.846302 – Fax: 0333.847465
4. Website: www.ccn2.com.vn
5. Tài khoản: 44510 000 000 215 Phòng giao dịch Bãi cháy – BIDV Quảng Ninh
6. Mã số thuế: 5700480216

Các lĩnh vực hoạt động của Công ty:

 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, bến thủy, thủy lợi, trang trí nội thất các công trình.
 • Xây dựng các công trình giao thông vận tải, giao thông đô thị, đường dây và trạm biến thế điện, san lấp mặt bằng.
 • Kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh nhà
 • Sản xuất kinh doanh vật tư hàng hóa, vật liệu xây dựng, kho bãi, bến cảng.
 • Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng
 • Cho thuê văn phòng, nhà ở, hội trường, phòng họp
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển khách du lịch

Tầm nhìn chiến lược

Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trong và ngoài Tỉnh Quảng Ninh. Tầm nhìn chiến lược của Công ty là phát triển bền vững trên nền tảng của sức mạnh tri thức và tính nhân bản, vươn ra thị trường toàn cầu, làm giàu cho cổ đông, nỗ lực đóng góp cộng đồng và phát huy tối đa tài năng, sức sáng tạo cho mỗi thành viên.

Cơ cấu tổ chức

Công ty Cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh gồm

04 phòng ban:

 • Phòng kỹ thuật đầu tư
 • Phòng tài chính – kế toán
 • Phòng kinh tế – kế hoạch
 • Phòng tổ chức hành chính

01 Xí nghiệp và 15 đội xây dựng:

 • Xí nghiệp Xây dựng & Kinh doanh vật tư Hạ Long
 • Đội xây dựng số 1
 • Đội xây dựng số 2
 • Đội xây dựng số 3
 • Đội xây dựng số 4
 • Đội xây dựng số 5
 • Đội xây dựng số 6
 • Đội xây dựng số 7
 • Đội xây dựng số 8
 • Đội xây dựng số 9
 • Đội xây dựng số 10
 • Đội xây dựng số 11
 • Đội xây dựng số 12
 • Đội xây dựng số 13
 • Đội xây dựng số 14
 • Đội xây dựng số 15

Nhân sự

Biên chế hiện nay: 236 người (không tính số người lao động thời vụ Công ty thuê thường xuyên khoảng 400 người). Trong đó

 • Nam: 186 người, nữ: 50 người
 • Đảng viên: 76 người
 • Trình độ đại học: 115 người
 • Trình độ trung cấp, cao đẳng: 57 người
 • Công nhân kỹ thuật: 34 người
 • Lao động phổ thông: 30 người